Szkoła językowa EuroGlossa - Chojnice, Człuchów, Tuchola

Nauka jezyka hiszpańskiego

Hiszpański dla dzieci, młodzieży i dorosłych

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH MAX 7 OSOBOWYCH!!!

Kursy ogólne (2x 60.min/tygodniowo) z języka hiszpańskiego nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Bezpłatne konsultacje w trakcie kursu
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU

Kursy egzaminacyjne

DELE Inicial, Intermedio i Superior itp., nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.

Bezpłatne konsultacje w trakcie kursu
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU

Kursy maturalne

Bardzo skuteczny, specjalny kurs przygotowujący do matury

Zajęcia prowadzone są w oparciu o materiały egzaminacyjne. Dwie godziny tygodniowo. jedna godzina poświęcona na przygotowanie do egzaminu pisemnego - rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych (czytanie, słuchanie, pisanie); druga godzina to przygotowanie do egzaminu ustnego.

56 godzin zegarowych zajęć (październik - kwiecień) + próbny egzamin.

Bezpłatne konsultacje w trakcie kursu I PO JEGO UKOŃCZENIU W MAJU
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU

Kursy konwersacyjne

Przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną doskonalić praktyczną znajomość języka hiszpańskiego . Nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie słownictwa oraz zdobycie pełnej biegłości językowej. Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi przystosowanymi do poziomu grupy.

Bezpłatne konsultacje w trakcie kursu
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU

Kursy wakacyjne

W lipcu i w sierpniu zapraszamy na kursy intensywne. Zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku. Do wyboru moduły trzytygodniowe ESPANOL INTENSIVO (również w opcjach dwutygodniowej i tygodniowej) oraz czterotygodniowe (ESPANOL DE NEGOCIOS i CONVERSACION.

- Atrakcyjne, tematyczne programy
- Błyskawiczne efekty
- Nacisk na mówienie i rozumienie ze słuchu
- Wakacyjna atmosfera

Bezpłatne konsultacje w trakcie kursu
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU

Akademia Malucha, czyli hiszpański dla najmłodszych

Zajęcia w tej grupie wiekowej prowadzimy wyjątkową, prostą i naturalną metodą nauczania języka obcego, odpowiednią dla każdego dziecka, bez względu na to, jaki jest jego język ojczysty.

Wykorzystanie unikalnej umiejętności dziecka do przyswajania języka pozwala na uczenie do dziesięciu razy szybciej niż przeciętne kursy. Kursy mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek, naśladując sposób, w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Celem kursu jest osłuchanie się z nim, a każda próba powiedzenia czegoś czy wykazanie zrozumienia np. wydanego polecania zostaje zauważone i docenione przez lektora, co powoduje, że czuje ono satysfakcję z dokonanego postępu.

Stale dążymy do tego, by zarówno nasze materiały dydaktyczne, jak i metodyka nauczania języka hiszpańskiego dzieci w wieku 3 - 6 lat były najwyższej jakości. Nasi nauczyciele są profesjonalne przygotowani - regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu metodyki.

Każde dziecko otrzyma
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU