Szkoła językowa EuroGlossa - Chojnice, Człuchów, Tuchola

Dlaczego my?

Metodyka nauczania stosowana w Centrum Języków Obcych "EURO-GLOSSA" opiera się na wielu nowoczesnych metodach nauczania języków obcych takich jak Communicative Approach, Total Phisical Response i elementy Target Language Training. To oznacza, że w miarę możliwości zajęcia lub ich znaczna część prowadzone są w języku obcym. Staramy się, aby każdy uczestnik naszych kursów brał czynny udział w zajęciach i zwracał się w języku obcym do swoich kolegów i do lektora. Nasze kursy kładą nacisk na porozumiewanie się poprawnym, naturalnym, współczesnym językiem w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych. Słuchacze naszych kursów na każdym poziomie zaawansowania - włącznie z poziomami początkującymi - są przygotowani do wykorzystania języka obcego w autentycznych sytuacjach czyli do samodzielnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym. Końcowym celem każdego kursu jest nauczenie słuchacza posługiwania się językiem obcym bez konieczności ciągłego zaglądania do słowników oraz umiejętności prowadzenia naturalnych rozmów z obcokrajowcami.


Lekcje składają się z konwersacji i dyskusji, zadań gramatycznych ustnych i pisemnych, ćwiczeń z kasetami audio - wizualnymi, jak również wykonywaniem zadań z podręczników.

Metody nauczania

Podejście komunikatywne, uwzględniające techniki wielu metod i zmierzające do nabycia umiejętności czynnego posługiwania się językiem . Wprowadzanie informacji kulturowych i obyczajowych danego kraju, pozwala na uniknięcie przykrych sytuacji w środowisku obcojęzycznym. Celem nauczania w naszej szkole jest aktywne, swobodne i poprawne porozumiewanie się w języku obcym. W naszej pracy łączymy nowoczesne metody nauczania z najskuteczniejszymi i najciekawszymi elementami metod tradycyjnych Ważne jest dla nas zarówno profesjonalne prowadzenie zajęć jak i miła, sprzyjająca nauce atmosfera na zajęciach. Naszą metodę nauczania można określić za pomocą trzech pojęć:


Metoda komunikatywna oznacza, że w miarę możliwości używamy jak najwięcej języka obcego; największy nacisk kładziemy na umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym; maksymalnie wykorzystujemy czas przeznaczony na mówienie (ok.20 min), poprzez pracę w małych grupach (do 7 osób); dbamy o to, aby nowe słownictwo było przyswajane w sposób aktywny.


Indywidualne podejście do słuchaczy! każdy słuchacz przydzielany jest do określonej grupy w oparciu o test pisemny oraz indywidualną rozmowę z lektorem; w toku nauki program oraz forma zajęć konsultowane są na bieżąco ze słuchaczami, dzięki czemu zajęcia dostosowane są do potrzeb i oczekiwań określonej grupy; staramy się w jak najlepszy sposób wykorzystać indywidualne możliwości, talenty oraz osobowości naszych słuchaczy; z uwagą podchodzimy do słuchaczy z dysleksją i innymi trudnościami w nauce; postęp każdego słuchacza jest monitorowany przez nauczyciela dbamy o to, by w toku nauki nasi słuchacze rozwijali wiarę we własne umiejętności; każdy słuchacz może spotkać się ze swoim lektorem w godzinach konsultacyjnych aby wyjaśnić trudności i porozmawiać o własnym rozwoju i planach kształcenia. Nauczanie języka prowadzone jest zawsze w grupach liczących nie więcej niż 7 osób, a w przypadku młodszych grup dziecięcych nie więcej niż 6 osób. W tak małych grupach znika anonimowość, a nauka ma charakter przyjemny i skuteczny. Dzięki temu słuchacze nawiązują bliski kontakt ze swoim nauczycielem, a nauczyciele mogą skupić uwagę na ich indywidualnych potrzebach językowych. Lektorzy poznają dokładnie każdego słuchacza, jego mocne i słabe punkty.


Entuzjazm i zachęcanie słuchaczy do samodzielnej nauki! zatrudniamy lektorów, dla których uczenie jest pasją; dbamy o to, aby atmosfera na zajęciach była przyjazna i zachęcająca do nauki; motywujemy słuchaczy do pracy poprzez dobór ciekawych, zabawnych i pożytecznych materiałów; czynne posługiwanie się językiem obcym na zajęciach polega na wspólnym rozwiązywaniu zadań oraz wymianie informacji między słuchaczami a nauczycielem; oferujemy dużą różnorodność ćwiczeń: w parach i w grupach; symulacje, gry i dyskusje; zachęcamy słuchaczy do samodzielnej pracy i rozwijania swych umiejętności w domu.